Followers

ഒരു നാട്ടു ഭാഷ


ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ , മാന്നാര്‍ പ്രദേശത്ത് കുറച്ചാളുകള്‍  ക്കിടയില്‍ വായ്മൊഴി യായി
മാത്രം വ്യവഹരി   ക്കുന്ന ഒരു  ഭാഷയുണ്ട്. പാരമ്പര്യ ഓട്ടു  പാത്ര  നിര്‍മ്മാണ വിദഗ്ധ 
രായ മൂശാരി വര്‍ഗത്തിന്റെ യും, അവരുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തില്‍  ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കു
ന്ന കച്ചവടക്കാരുടെയും , ട്രേഡ് സീക്രട്ടായ ഒരു ഭാഷ . 

      

മനുഷ്യ രാശി കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മഹത്തര മാര്‍ജിച്ചതു  ഭാഷ യുടെ ആവിര്‍ ഭാവവും, വികാസവും ആണ്. ഇന്ന് ലോകം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന സര്‍വ്വ  പുരോഗതിയുടെയും അടിത്തറ ഭാഷയാണ്‌. ശാസ്ത്രവും, സാഹിത്യവും വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത് ഭാഷയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ്.  ശബ്ദ ങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആശയ വിനിമയം നടത്തിയിരുന്ന ആദിമ വര്‍ഗത്തിന് , പിന്നീട് ശബ്ദങ്ങള്‍ക്ക്‌ സൂചക മായി ചിത്രങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. കലാനുസരണം  ചിത്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരകളും, വര്‍ണ്ണങ്ങളും രൂപ  പ്പെടുകയും സമൂഹത്തില്‍ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.


പ്രാദേശികവും , ഭൂമിശാസ്ത്ര പരവുമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഭാഷയിലും സംഭവിച്ചു. ഒരു ദേശത്ത് പ്രചാരത്തി ലിരിക്കുന്ന ഭാഷ മറ്റൊരു ദേശ ക്കാരന് അജ്ഞാതമായെന്നു വരാം. ലോക ഭാഷയായി അംഗീകരി ക്ക പ്പെട്ടതൊഴികെ മറ്റു ഭാഷകള്‍ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളില്‍ മാത്രമേ നില നില്‍ക്കുന്നുള്ളൂ . ആഫ്രിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ട ത്തിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു  ഗ്രാമ്യ ഭാഷ നമുക്ക് അജ്ഞാത മായിരിക്കുന്നത് പോലെ  നമ്മുടെ ഭാഷയും അവര്‍ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് ഭൂ ഖണ്ഡങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാല്‍ ഒരു രാജ്യത്തെ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ, കുറച്ചാളുകള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ,  ആ സമൂഹത്തിലെ തന്നെ പലര്‍ക്കും അറിയില്ല എന്ന് വന്നാലോ  ...............?

 ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍,  മാന്നാര്‍ പ്രദേശത്ത്, കുറച്ചാളുകള്‍ക്കിടയില്‍  വായ്മോഴിയായ് മാത്രം വ്യവഹരി ക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. പാരമ്പര്യ ഓട്ടുപാത്ര നിര്‍മ്മാണ വിദഗ്ദ്ധരായ മൂശാരി വര്‍ഗത്തിന്റെയും, അവരുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരുടെയും ട്രേഡ് സീക്രട്ടായ ഒരു ഭാഷ. നിയമപരമായിമലയാളത്തിനോട് കടപ്പാടൊന്നു മില്ലെങ്കിലും ഇത് തികച്ചും മലയാളിത്തം ഉള്ളവ തന്നെ. അറബി മലയാള ഭാഷാ ലിപി പോലെ ഇതും വേണമെങ്കില്‍ മലയാളത്തില്‍ എഴുതാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ എന്തിനെയും പരാമര്‍ശിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ ഈ ഭാഷകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം പാത്ര വ്യാപാരികള്‍ ക്കാണ്.  പ്രത്യേകിച്ചും സ്ഥാപനവല്‍ ക്കരിക്കപ്പെടാത്ത വ്യാപാരികള്‍ക്ക്. ഇക്കൂട്ടര്‍ വീടുവീടാന്തരം കച്ചവടം നടത്തുന്നവരാണ്.  ക്രയ വിക്രയ ത്തിനിടയില്‍   പാത്രങ്ങളുടെ  ഗുണ നിലവാരത്തെ  ക്കുറിച്ചോ,  വില നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനോ,  കച്ചവടക്കാര്‍ പരസ്പ്പരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഭാഷ കേട്ടാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ വീട്ടുകാര്‍ വാ പൊളിച്ചു പോകും. ' വയ്യം ' എന്നാല്‍  കൊള്ളരു താത്തത്‌ എന്നും, 'കരുവടി എന്നാല്‍നല്ലത് എന്നും കച്ചവടക്കാര്‍ മാത്രമറിയുന്ന കാര്യമാണ്.

 വീട് വീടാന്തരം കച്ചവടവുമായി നടക്കുന്നവര്‍, ഉപഭോക്താക്കളെ വിചിത്ര ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് വളച്ചൊടിക്കുന്നു.   ഉല്പന്ന ങ്ങളുടെ ഗുണ നിലവാരത്തെ ക്കുറിച്ച് എവിടെ വച്ച് വേണമെങ്കിലും സംസാരി ക്കാം . ആര്‍ക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കേള്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭാഷ അറി യരു തെന്നു മാത്രം. ഒരാളെ ' വയ്യ ത്താളന്‍ ' എന്ന് വിളിച്ചാല്‍,  അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കില്‍, ചിലപ്പോള്‍ അയാള്‍ അഭിനന്ദി ച്ചെന്നു വരും. അര്‍ത്ഥം അറിഞ്ഞാലോ ,മാനഹാനി, ധന നഷ്ടം,ശത്രു ദോഷം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം കൊള്ളരുതാത്തവന്‍  എന്നാണു. നാലാള് കൂടുന്നിടത്ത്‌ വച്ച് 'നീളം വെട്ടണം' എന്ന്  പറയാം , പക്ഷെ മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്ന് പറയാന്‍കുറച്ചുലജ്ജിക്കേണ്ടി വരും.  ' മെളുകു ചോര്‍ത്തണം ' എന്ന്   കേട്ടാല്‍ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പി ഇടണം എന്ന്.പ്രചാ രത്തിലുള്ള കുറെ വാക്കുകളും, അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

കരുവടി                              =    നല്ലത്
വയ്യം                                   =    മോശം , ഗുണ നിലവാരം ഇല്ലാത്തത് 
താളന്‍                                 =    അവന്‍ , അയാള്‍
താട്ടി                                    =    അവള്‍ 
വയ്യത്താളന്‍                       =    നിര്‍ഗുണന്‍ 
വയ്യത്താട്ടി                          =    നിര്‍ഗുണ  
 നീളം വെട്ടുക                      =     മൂത്രം ഒഴിക്കുക 
 മെളുക്  ചോര്‍ത്തുക           =     അപ്പി ഇടുക
 കരയ്ക്കല്‍                             =     ഭക്ഷിക്കുക 
 തണ്ണി                                  =     വെള്ളം
കരമാനം                             =     ആഹാരം 
ചുത്തുക                               =    മോഷ്ടിക്കുക 
വെടയ്ക്കുക                             =     പറയുക
നെടുകുക                             =     നല്‍കുക, പറയുക
മച്ചം                                     =     മത്സ്യം 
ചെമ്പന്‍  കുഞ്ഞു                  =     പോത്തിറച്ചി.
വയ്യം വെടയ്ക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മാന്നാര്‍ കാര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകും മണ്ടത്തരം ഒന്നും പറയരുത് എന്ന്.  ഇത് കൂടാതെ സംഖ്യകള്‍ക്കും അറേബ്യന്‍ എണ്ണല്‍ സംഖ്യകളോട് സാമ്യമുള്ള പേരുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാഹിദു വട്ടം ( പത്ത് രൂപ ),  ഹംസ വട്ടം( അമ്പതു രൂപ) ,അഷറ വട്ടം( നൂറു രൂപ),തമാശ രൂപത്തില്‍ ഇതിനു നത്ത് കണ്ണന്‍ എന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. കടന്നു പോയ ഒരു തലമുറയാണ് ഈ അലിഖിത ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴേ പലരുടെയും മനസ്സില്‍ നിന്ന് കൌതുകം നിറഞ്ഞ ഈ ഭാഷ മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 


 രാഷ്ട്ര ദീപികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 

One thought on “ഒരു നാട്ടു ഭാഷ”

  1. ചെറിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ക്ക് സംസാരിക്കാന്‍ ഒരു ഭാഷയുണ്ടെന്ന കാര്യം അത്ഭുതം തോന്നിക്കുന്നു

Leave a Reply